Doprava zdarma nad 99 € + ďalšie skvelé výhody

Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Úvod a obsah dokumentu

1.1 V tomto dokumente nájdete informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré o vás ako dotknutej osobe (ďalej len "Vy") spracúva spoločnosť Goldine group s.r.o., so sídlom Betlémská 262/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03069958 (ďalej len "My" alebo "Naša spoločnosť").

1.2 V našej spoločnosti máme zodpovednú osobu pre ochranu údajov, ktorou je Josef Bouda, kontaktná e-mailová adresa: jbouda@propojime.cz.

2. Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje, aký je právny základ ich spracúvania a doba spracúvania

2.1 Aké osobné údaje o vás spracúvame, na aké účely a ako dlho, závisí od toho, ako a prečo ste nám poskytli svoje osobné údaje alebo ako sme ich o vás získali. Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov podľa kontextu, v ktorom sa spracúvanie vašich osobných údajov uskutočňuje, nájdete nižšie:

2.1.1. Návšteva webovej stránky www.meetyshop.com

Keď navštívite našu webovú stránku www.meetyshop.com, automaticky spracúvame určité vaše osobné údaje v rozsahu, na účely, počas trvania a na základe oprávnenia (právneho titulu), ktoré sú tu uvedené: | Účel | Rozsah spracovaných informácií | Právny titul | Čas spracovania | | ------------- |-------------| ----------| ----------| | Zlepšení webových stránek www.meetyshop.com | Údaje o Vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies) | Oprávněný zájem Naší společnosti na zlepšování našich webových stránek | Oprávněný zájem Naší společnosti na zlepšování našich webových stránek | | Vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek www.meetyshop.com | Údaje o Vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies) | Oprávněný zájem Naší společnosti na měření efektivnosti našich webových stránek, vč. reklamy na těchto webových stránkách | 60 dní od získání osobního údaje |


Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely plnenia nášho oprávneného záujmu zlepšovať a merať efektívnosť našej webovej stránky www.meetyshop.com. Ak napriek Vašej námietke nebudeme mať legitímny dôvod pokračovať v spracúvaní Vašich osobných údajov na tieto účely, prestaneme vaše osobné údaje v tejto súvislosti spracúvať.

** 2.1.2. Registračný formulár** Prostredníctvom registračného formulára si môžete vytvoriť Používateľský účet na stránke www.meetyshop.com, prostredníctvom ktorého môžete nakupovať. V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu, na účel, počas obdobia a na základe oprávnenia (právneho titulu), ktoré sú tu uvedené:

Účel Rozsah spracovaných informácií Právny titul Čas spracovania | ------------- |-------------| ----------| ----------| Registrácia zákazníkov, správa a administrácia používateľských účtov E-mailová adresa, heslo Nevyhnutnosť plnenia zmluvy alebo nevyhnutnosť vykonania predzmluvných opatrení prijatých v súvislosti s Vašou žiadosťou o registráciu kým používateľ nezruší registráciu, maximálne však 3 roky od posledného prihlásenia. Zaslanie ponuky produktov a služieb spoločnosti Goldine group s.r.o. E-mailová adresa Oprávnený záujem Našej spoločnosti na zasielaní obchodných ponúk Našich produktov a služieb osobám, ktoré prejavili záujem o Naše produkty a služby vytvorením Používateľského účtu. do doby, kým nám neoznámite, že si už neželáte dostávať komerčné ponuky, ale nie dlhšie ako počas trvania Vašej registrácie.


Poskytnutie týchto osobných údajov na účely registrácie zákazníka, vedenia a správy Používateľského účtu z Vašej strany je úplne dobrovoľné, avšak bez ich poskytnutia nemôžeme zaregistrovať Váš účet.

Okrem toho spracúvame Vašu e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári, aby sme vám mohli ponúknuť naše produkty a služby. Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení, na základe čoho Vám okamžite prestaneme zasielať obchodné oznámenia a spracúvať Vaše osobné údaje v tejto súvislosti. Zasielanie týchto obchodných oznámení a spracúvanie Vašich osobných údajov v tejto súvislosti ukončíme aj vtedy, ak nám oznámite, že si neželáte dostávať obchodné oznámenia (napr. kliknutím na príslušný odkaz na konci každého obchodného oznámenia).

2.1.3. Formulár na vyplnenie fakturačných a dodacích údajov pre registrovaných používateľov

Ak máte Používateľské konto na stránke www.meetyshop.com, môžete v záložke "Adresa" v správe svojho konta zadať svoje osobné údaje a zjednodušiť si tak budúce nákupy predvyplnením objednávkového formulára. V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu, na účel, počas obdobia a na základe oprávnenia (právneho titulu) uvedeného tu:

Účel Rozsah spracovaných informácií Právny titul Čas spracovania | ------------- |-------------| ----------| ----------| uľahčenie objednávok v e-shope www.meetyshop.com predvyplnením fakturačných a prípadne dodacích údajov do objednávkového formulára Meno a priezvisko, názov spoločnosti (firmy), registračné číslo, fakturačná adresa, dodacia adresa, osobné údaje v poli "poznámka" Nevyhnutnosť plnenia zmluvy alebo nevyhnutnosť vykonania opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy v súvislosti so správou vášho Používateľského účtu kým používateľ nezruší registráciu, maximálne však 3 roky od posledného prihlásenia, nie však dlhšie, ako je trvanie registrácie Uvedení těchto osobních údajů za účelem předvyplnění objednávkového formuláře z Vaší strany je zcela dobrovolné.


2.1.4. Objednávkový formulár

Prostredníctvom objednávkového formulára máte možnosť poskytnúť svoje osobné údaje na spracovanie objednávky na adrese www.meetyshop.com. V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu, na účel, počas obdobia a na základe oprávnenia (právneho titulu), ktoré je tu uvedené:

Účel Rozsah spracovaných informácií Právny titul Čas spracovania
spracovanie objednávok vrátane platieb a dodania tovaru Meno a priezvisko, názov spoločnosti (firmy), registračné číslo, fakturačná adresa, adresa na doručenie, e-mailový kontakt, telefonický kontakt, osobné údaje v poli "poznámka". Nevyhnutnosť plnenia zmluvy do 3 rokov od uzavretia zmluvy (dodanie tovaru a zaplatenie kúpnej ceny); základné informácie o právnom vzťahu a jeho existencii (strany, predmet záväzku atď.) do 10 rokov od uzavretia zmluvy (dodanie tovaru a zaplatenie kúpnej ceny)
Zaslanie ponuky produktov a služieb spoločnosti Goldine group s.r.o. Meno, priezvisko, e-mailový kontakt, telefonický kontakt, história objednávok Oprávnený záujem na zasielanie obchodných oznámení predchádzajúcim zákazníkom podľa zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti kým nám neoznámite, že si už neželáte dostávať komerčné ponuky
Plnenie zákonných povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa, účtovníctva a daňového práva Meno, priezvisko, adresa bydliska (fakturačná a dodacia adresa), údaje o transakcii (popis transakcie a cena) Nevyhnutnosť dodržiavania právnych povinností Počas obdobia stanoveného príslušnými zákonmi

Ak sa rozhodnete niečo si od nás objednať, tieto údaje sú potrebné na to, aby sme mohli spracovať Vašu objednávku, uzavrieť s vami zmluvu o poskytnutí tovaru alebo služieb a túto zmluvu splniť. Musíme tiež dodržiavať povinnosti stanovené zákonom, najmä zákonom č. 235/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

Okrem toho spracúvame osobné údaje, ktoré ste zadali v objednávkovom formulári, aby sme vám mohli ponúknuť naše produkty podobné tým, ktoré ste si u nás zakúpili. Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení, na základe čoho Vám okamžite prestaneme zasielať obchodné oznámenia a spracúvať Vaše osobné údaje v tejto súvislosti. Zasielanie týchto obchodných oznámení a spracúvanie Vašich osobných údajov v tejto súvislosti ukončíme aj vtedy, ak nám oznámite, že si neželáte dostávať obchodné oznámenia (napr. kliknutím na príslušný odkaz na konci každého obchodného oznámenia).

2.1.5. Newsletter

Prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webovej stránke www.meetyshop.com máte možnosť poskytnúť svoje osobné údaje, aby sme Vám mohli zasielať obchodné oznámenia obsahujúce bulletiny a ponuky našich produktov a služieb. V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu, na účel, počas obdobia a na základe oprávnenia (právneho titulu), ktoré je tu uvedené:

Účel Rozsah spracovaných informácií Právny titul Čas spracovania
Zaslanie ponuky produktov a služieb spoločnosti Goldine group s.r.o. E-mailový kontakt Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných oznámení kým nám neoznámite, že si už neželáte dostávať obchodné ponuky, alebo kým neodvoláte svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a zasielaním obchodných oznámení

Poskytnutie týchto osobných údajov z vašej strany je úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na to, aby sme Vám mohli zasielať naše obchodné oznámenia s ponukou produktov alebo iných služieb.

2.1.6. Registračný formulár V.I.P. klubu meety

Prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webovej stránke www.meetyshop.com máte možnosť poskytnúť svoje osobné údaje, aby sme Vám mohli zasielať obchodné oznámenia obsahujúce bulletiny a ponuky našich produktov a služieb. V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu, na účel, počas obdobia a na základe oprávnenia (právneho titulu), ktoré je tu uvedené:

Účel Rozsah spracovaných informácií Právny titul Čas spracovania
Zaslanie ponuky produktov a služieb spoločnosti Goldine group s.r.o. E-mailový kontakt Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných oznámení kým nám neoznámite, že si už neželáte dostávať obchodné ponuky, alebo kým neodvoláte svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a zasielaním obchodných oznámení

Poskytnutie týchto osobných údajov je úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na to, aby sme Vám mohli zasielať naše obchodné oznámenia s ponukou produktov alebo iných služieb.

3. Komu prenášame Vaše osobné údaje?

3.1 Vopred nevieme, komu Vaše osobné údaje poskytneme. Preto tu uvádzame kategórie možných príjemcov s odôvodnením, prečo môžu byť Vaše osobné údaje prenesené:

Príjemca Dôvod zverejnenia
Osoba, ktorá spravuje webové stránky a náš softvér (počítačové systémy). Na obsluhu našej webovej stránky a informačných systémov potrebujeme poskytovateľa softvéru, ktorý je v pozícii spracovateľa údajov.
Osoba zodpovedná za zasielanie obchodných ponúk Zasielaním obchodných ponúk môžeme poveriť tretiu stranu, ktorej na tento účel poskytneme Vašu e-mailovú adresu.
Externí účtovníci a audítori Naše účtovné a daňové záležitosti môžeme zveriť odborníkom mimo Našej spoločnosti a v takom prípade im musíme poskytnúť prístup k Vašim osobným údajom v rozsahu potrebnom na plnenie našej zmluvy s vami a na splnenie našich zákonných povinností.

3.2 Radi by sme Vás informovali, že vždy dodržíme vaše právo získať informácie o tom, komu, kedy a na aký účel boli Vaše osobné údaje prenesené.

4. Aké sú vaše práva?

Vzhľadom na to, že naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, máte práva, o ktorých by sme vás chceli informovať v tejto časti. Všetky svoje práva si u nás môžete uplatniť akýmkoľvek spôsobom, ktorý Vám vyhovuje a ktorý nám umožní overiť, že nás skutočne žiadate (umožní nám overiť Vašu totožnosť), a my sa Vám budeme snažiť vyhovieť. Aby sme Vám však mohli čo najlepšie vyhovieť, prosíme Vás, aby ste svoje práva uplatnili písomne na adrese našej spoločnosti Goldine group s.r.o., Betlémská 262/10, 110 00 Praha 1, alebo e-mailom na office@meetyshop.com, alebo ako je uvedené nižšie.

4.1. Právo odvolať súhlas

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov vrátane súhlasu so zasielaním obchodných oznámení. Svoj súhlas môžete odvolať písomne na adrese office@meetyshop.com. Pokiaľ ide o spracovanie Vašich osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení, svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a zasielaním obchodných oznámení môžete odvolať jednoducho kliknutím na príslušný odkaz na konci každého obchodného oznámenia.

4.2. Právo na prístup

Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás naša spoločnosť spracúva, a zároveň právo na informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame, ako dlho, na aké účely ich spracúvame, komu ich poskytujeme a či ich používame na automatizované rozhodovanie (prípadne ako toto automatizované rozhodovanie funguje). Bezplatne vám poskytneme kópiu Vašich osobných údajov. Iba v prípade, že existuje viac ako jedna kópia, môžeme Vám za ich poskytnutie účtovať potrebný poplatok.

4.3. Právo na opravu

Ak zistíte, že o Vás spracúvame neúplné alebo nesprávne osobné údaje, máte právo na opravu osobných údajov alebo, ak si to vyžaduje účel spracúvania osobných údajov, na ich doplnenie.

4.4. Právo na vymazanie

Vaším právom je aj právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás naša spoločnosť uchováva a spracúva. Aby ste mohli požiadať o vymazanie, musíte uviesť jeden z nasledujúcich dôvodov:

• Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo spracované;

• naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje nezákonne;

• odvolali ste súhlas, na základe ktorého boli Vaše osobné údaje spracované a nemáme žiadne iné oprávnenie (právny titul) na ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov;

• namietate proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu (napr. zasielanie obchodných oznámení);

• namietate proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na základe Nášho oprávneného záujmu, pokiaľ nepreukážeme, že Náš oprávnený záujem prevažuje nadvaším právom na vymazanie;

• existuje akýkoľvek zákonný dôvod, ktorý si vyžaduje vymazanie týchto osobných údajov;

• Naša spoločnosť spracúva osobné údaje dieťaťa bez súhlasu rodičov na takéto spracúvanie.

Radi by sme vás informovali, že môžu nastať situácie, keď Vaše osobné údaje nebude možné vymazať na základe Vášho odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo na základe Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov. To platí najmä v prípade, ak sme zo zákona povinní spracúvať Vaše osobné údaje. V prípade, že táto situácia nastane, naša spoločnosť vás bude informovať o dôvodoch, na základe ktorých nie je možné

4.5. Právo na prenosnosť

Ďalším právom, ktoré môžete využiť, je tzv. právo na prenosnosť. Na základe tohto práva môžete požiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté na základe vášho súhlasu a ktoré spracúvame automatizovanými prostriedkami. Vaše osobné údaje, ktoré spĺňajú tieto podmienky, vám na požiadanie poskytneme v bežne používanom, štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte alebo, ak je to technicky možné, ich na Vašu žiadosť prenesieme inému prevádzkovateľovi podľa vášho výberu.

4.6. Právo na obmedzenie spracovania

V prípadoch, keď sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvané našou spoločnosťou sú nepresné, máte právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov na dobu potrebnú na overenie presnosti ašich osobných údajov a ich prípadnú opravu. Toto právo máte aj v nasledujúcich prípadoch:

• Spracovanie Vašich osobných údajov našou spoločnosťou je nezákonné, ale vy si neželáte, aby boli Vaše osobné údaje vymazané;

• Naša spoločnosť už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účel, na ktorý sme ich spracúvali, ale vy trváte na tom, aby Naša spoločnosť spracúvala (najmä uchovávala) Vaše osobné údaje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov;

• ste vzniesli námietku proti spracúvaniu ašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti; v takom prípade bude obmedzenie spracúvania platné po dobu potrebnú na určenie, či náš oprávnený záujem prevažuje nad Vaším právom na nespracúvanie Vašich osobných údajov.

4.7. Právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu

Vzhľadom na to, že niektoré Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo namietať proti tomuto spracúvaniu, na základe čoho posúdime, či je skutočne v našom oprávnenom záujme spracúvať Vaše osobné údaje na daný účel, alebo či prevláda vaše právo na to, aby sa Vaše osobné údaje ďalej nespracúvali.

4.8. Právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu

Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (napr. na účely zasielania obchodných oznámení). V takom prípade bezodkladne ukončíme spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel.

4.9. Právo podať sťažnosť

V prípade, že všetky vyššie uvedené práva nie sú z Vášho pohľadu dostatočné alebo sa domnievate, že naša spoločnosť akýmkoľvek spôsobom porušuje Vaše práva, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu. Sťažnosť môžete podať na Úrade na ochranu údajov, ktorý je k dispozícii na adrese https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006.

5. Cookies

5.1 Naša webová stránka www.meetyshop.com používa súbory cookie. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý sa odošle do vášho prehliadača pri návšteve webovej lokality. Súbory cookie umožňujú webovej lokalite zaznamenávať informácie o vašej návšteve, ako napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Používame najmä takzvané súbory cookie relácie (voľne preložené: súbory cookie obmedzené na jednu návštevu). Súbory cookie relácie sa vymažú hneď, ako prestanete navštevovať naše webové stránky. Súbory cookie nepoškodzujú vaše zariadenie ani jeho softvér. Ako používateľ môžete vo svojom prehliadači zakázať alebo obmedziť používanie súborov cookie.

5.2 Aby sme lepšie porozumeli návštevníkom našej webovej stránky www.meetyshop.com, používame aj službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc.

5.3 Služba Google Analytics používa súbory cookie na analýzu toho, ako používate našu webovú stránku www.meetyshop.com. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú prenesené spoločnosťou Google, Inc. a uložené na serveroch spoločnosti Google, Inc. Všetky takto získané údaje budú spracované anonymne. Tieto údaje sú určené výlučne na účely vyhodnotenia používania webovej stránky. Anonymita je zaručená tým, že spoločnosť Google, Inc. nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Žiadne iné osobné údaje, ako napríklad e-mail, meno, telefónne číslo, nebudú odoslané spoločnosti Google, Inc.

5.4 Používanie súborov cookie môžete odmietnuť a zabrániť tak zhromažďovaniu údajov o vás. Môžete to urobiť výberom tejto možnosti v nastaveniach prehliadača. Informácie o nastaveniach konkrétneho prehliadača nájdete na týchto adresách:

5.4.1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk

5.4.2. Google Chrome: https://support.google.com/

5.4.3. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/sk/

5.4.4. Opera: help.opera.com

5.4.5. Safari: https://support.apple.com/

5.5. Viac informácií o súboroch cookie nájdete tu https://www.google.cz/intl/sk/policies/technologies/cookies/